Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus.

Ladda ner:

Dnr S2015/07312/FST. Sista svarsdag är den 16 februari 2016.

Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.