Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka socialtjänstens arbete med riskbedömningar samt i frågor om vårdnad, boende och umgänge Diarienummer: S2024/01210

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och Socialstyrelsen att stärka stödet till socialtjänsten i arbetet med riskbedömningar samt i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Arbetet ska samordnas av MFoF.

Ladda ner:

MFoF och Socialstyrelsen ska:

  • hämta in synpunkter, kunskap och erfarenheter från Barnombudsmannen, Domstols-verket, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Linköpings universitet, länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Sveriges Kommuner och Regioner.
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. 
  • senast den 16 juni 2025 redovisa den del av uppdraget som rör att kartlägga standardiserade bedömningsmetoder samt bedöma metodernas användbarhet och tillgänglighet. 
  • senast den 9 november 2026 delredovisa uppdragets genomförande till Regeringskansliet. I delredovisningen ska myndigheterna föreslå hur ett nationellt konsultativt expertstöd kan utvecklas. 
  • senast den 15 december 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet 
  • hämta in synpunkter från Linköpings universitet, när redovisningarna tas fram. MFoF ska samordna redovisningsarbetet och lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...