Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet Diarienummer: S2024/01160

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet. Läkemedelsverket ska även analysera hur välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet kan förebyggas, förhindras och upptäckas.

Ladda ner:

Om Läkemedelsverket bedömer att det behövs författningsändringar för att förbättra förutsättningarna att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga förskrivningar och motverka att offentliga medel går till oseriösa och kriminella aktörer inom apoteksverksamhet ska myndigheten beskriva behovet av sådana ändringar samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Läkemedelsverket ska:

  • hämta in synpunkter från Inspektionen för vård och omsorg, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Upphandlingsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Uppdraget ska utföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Apoteksförening och andra relevanta aktörer.
  • senast den 25 september 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...