Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga förskrivningar av läkemedel som inte görs inom ramen för vård som ges av vårdgivare Diarienummer: S2023/02690

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga sådana förskrivningar av läkemedel som inte görs inom ramen för vård som ges av vårdgivare.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att 

  • kartlägga frekvensen av förskrivningar som inte görs hos en vårdgivare, 
  • analysera vilka läkemedel som sådana förskrivningar avser, 
  • genomföra en internationell jämförelse av rätten att förskriva läkemedel när förskrivaren inte arbetar hos en vårdgivare, och 
  • undersöka hur vanligt förekommande förskrivningar utanför vården är i andra jämförbara länder. 

Uppdraget omfattar endast förskrivningar av läkemedel till människa. 

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget senast den 29 februari 2024 lämna till Regeringskansliet.