Ansökan om ändring av tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Stora Middelgrund Diarienummer: KN2023/01037

Publicerad

Regeringen avslår Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB:s ansökan om ändring av tillstånd meddelat den 22 maj 2008 i ärende M2006/02007 enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon avseende uppförande och drift av en vindkraftspark på Stora Middelgrund.

Ladda ner:

Vid denna utgång konstaterar regeringen att tidigare meddelat tillstånd den
22 maj 2008 i ärende med diarienummer M2006/02007 nu har förfallit.