Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln Diarienummer: Fi2023/01635

Publicerad

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att vidta åtgärder som främjar konsumenters prismedvetenhet och bidrar till rörlighet inom dagligvaruhandeln.

Ladda ner:

Konsumentverket ska särskilt undersöka förutsättningarna för att genomföra riktade åtgärder som kan höja prismedvetenheten hos konsumenter i köpsituationer, exempelvis i fysiska butiker, och bidra till att konsumenter har god tillgång till information som möjliggör att de kan jämföra produkter och välja att handla hos de aktörer som erbjuder prisvärda alternativ.

Konsumentverket ska undersöka både hur befintliga initiativ på området kan få ett större genomslag och, vid behov, föreslå nya åtgärder för att främja konsumenters medvetenhet om prisvärda produkter och bidra till rörlighet inom dagligvaruhandeln.

Myndigheten ska också överväga om undersökningar av priser som görs i t.ex. statistiksyfte kan användas för att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln.

Myndigheten ska bedöma och redovisa den förväntade kostnaden och nyttan av varje åtgärd som föreslås. Vidare ska myndigheten bedöma och redovisa vilka effekter åtgärderna kan få för företagens administrativa kostnader. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa redovisas.

Konsumentverket ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet. Vid behov ska synpunkter även inhämtas från Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk. Om Konsumentverket undersöker en utvidgning av användningen av uppgifter som inhämtas i statistiksyfte ska synpunkter inhämtas från Statistiska centralbyrån.

Konsumentverket ska senast den 1 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Laddar...