Uppdrag att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter Diarienummer: LI2023/02424, LI2023/01496

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur ett system med överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske) bör utformas.

Ladda ner:

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 1 april 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).