Uppdrag att etablera ett innovationskluster för kommersialisering av avancerade läkemedel Diarienummer: KN2023/02557

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för cellterapier och andra avancerade terapier för hela Sverige.

Ladda ner:

Innovationsklustret ska nyttiggöra forskningsresultat från universitet och högskolor och hälso- och sjukvården, samt accelerera tillväxt av nya företag och ge kommersialiseringsstöd till små, medelstora och stora företag. Innovationsklustret ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för hela landet. Vid etableringen av innovationsklustret ska de synergieffekter som samverkan med näringslivet erbjuder nyttjas.

Vinnova ska senast den 1 juni 2024 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet som innehåller en statusrapport för uppstartsfasen samt förslag på organisatorisk modell, finansieringsplan och inriktning för verksamheten. Vinnova ska senast den 30 september 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.