Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022 Diarienummer: S2022/00608

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 1 815 270 960 kronor till regionerna.

Ladda ner:

Medlen som omfattas av detta beslut fördelas till regionerna utifrån uppfyllda prestationskrav under perioden juli–november 2022. Även den så kallade bonuspotten fördelas i och med detta beslut, i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2022.