Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie avseende alternativa metoder till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelse, den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården Diarienummer: S2022/04744

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att identifiera och utvärdera alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet, den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Ladda ner:

Om det behövs ska SBU samtala med berörda myndigheter, regioner och andra relevanta aktörer.

Uppdraget redovisas senast den 5 maj 2023.