Ändring av uppdraget att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas Diarienummer: I2022/01806

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Trafikverket att ta fram ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon enligt följande.

Ladda ner:

Energimyndigheten får för uppdraget använda högst 600 000 kronor under 2022. Trafikverket får för genomförandet av uppdraget under 2022 rekvirera högst 1 miljon kronor från Energimyndigheten. Rekvisitionen ska ha inkommit till Energimyndigheten senast den 1 december 2022.

I övrigt gäller beslutet oförändrat.