Uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–2021

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–2021.

Arbetet ska utgå från Havs- och vattenmyndighetens rapport Redovisning av uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (I2020/02221) och de indikatorer som redovisas i rapporten.

Vid genomförande av uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten samarbeta med Statistiska centralbyrån, Transportstyrelsen, Boverket och andra berörda myndigheter.

Ladda ner:

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 17 februari 2023 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). En sammanfattning på engelska av uppföljningen ska bifogas redovisningen.