Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att planera och genomföra en nationell hemlöshetskartläggning Diarienummer: S2022/03245

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att planera och förbereda en nationell hemlöshetskartläggning. Meningen är att ta reda på hemlöshetens omfattning och karaktär för att under 2023 genomföra själva kartläggningen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen delredovisar uppdraget senast den 30 januari 2023 och slutredovisar uppdraget senast den 1 februari 2024.

Pressmeddelande