Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa Diarienummer: S2022/01058 (delvis)

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa på följande sätt.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska även kartlägga och analysera förutsättningarna för en trygg och säker förlossningsvård med inriktning på bemanningen under semestertider. I uppdraget ingår även att sammanställa goda exempel som visar hur regionerna arbetar för att lösa bemanningssituationen under dessa perioder.

Uppdragstiden för denna del av uppdraget förlängs. Uppdraget ska i denna del i stället redovisas den 25 november 2022.