Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids Diarienummer: S2022/02968

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att betala ut pengar till ideella organisationer som är inriktad mot hiv/aids.

Ladda ner:

För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 24 miljoner kronor.