Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader Diarienummer: S2022/02969

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att föreslå nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hälsosam och hållbar riktning. Särskilt fokus ska vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Ladda ner:

Myndigheterna ska samråda med andra berörda myndigheter och samtala med livsmedelsbranschen, kommuner, regioner, civilsamhället och andra aktörer.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten redovisar uppdraget senast den 31 januari 2025.