Regeringsuppdrag från

Uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen apkoppor Diarienummer: Dnr. S2022/02862

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell plan för vaccination med de doser som EU donerar mot sjukdomen apkoppor.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta fram en operativ vaccinationsplan som bland annat ska innehålla en prioritetsordning och en plan på distribution samt hantering av vaccin.

Folkhälsomyndigheten ska i uppdraget samverka med Läkemedelsverket.

Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2023.