Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att främja tillgången till bredband Diarienummer: I2022/01099

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 28 oktober 2021 med uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att främja tillgången till bredband (I2021/02830) ska den del av regeringsuppdraget som avser att lämna förslag till eventuella åtgärder som kan vidtas av regeringen, men även av andra aktörer för att möjliggöra att fler slutkunder kan få möjlighet till bredband via satellit redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 22 december 2022.

Ladda ner:

I övrigt gäller uppdraget oförändrat.