Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och med CPR Acquis Diarienummer: Fi2022/01295

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ändrar uppdraget till Boverket att förbereda Sveriges arbete med revideringen av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med att utveckla systemet med harmoniserade tekniska specifikationer (CPR Acquis), som beslutades den 17 juni 2021 (Fi2021/02424), på följande sätt.

I arbetet med CPR Acquis ska myndigheten även nominera experter till de undergrupper som ska bildas. Boverket ska hålla Regeringskansliet
(Finansdepartementet) informerat om vilka experter som nomineras till
undergrupperna.