Uppdrag att analysera förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning Diarienummer: I2022/00399

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera vilka förutsättningar som skulle behöva ändras för att genom skärpt miljökontroll vid besiktning kunna förbättra luftkvaliteten.

Ladda ner:

Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari 2023.