Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommunerna för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2021/08229

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala totalt 15 000 000 kronor till kommuner. Medlen utbetalas med anledning av att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har förlängts till utgången av januari 2022. Medlen avser arbete under januari 2022.

Ladda ner: