Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram underlag till en plan för att eventuellt införa smittskyddsåtgärder och en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för att avveckla de smittskyddsåtgärder som införts.

Ladda ner:

Uppdragets första del är att redovisa underlag till en plan för de smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella att införa för att förebygga smittspridning och vid en eventuell konstaterad ökad smittspridning i samhället.

I uppdragets andra del redogör myndigheten för vilka bedömningar som ska ligga till grund för att avveckla införda smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten ska samverka med Socialstyrelsen och eventuellt andra myndigheter samt samtala med relevanta aktörer.

Uppdragets del gällande underlag till en plan för att eventuellt införa smittskyddsåtgärder lämnas till Regeringskansliet senast den 30 november 2021.

Uppdragets del gällande vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 december 2021.

Genvägar