Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden Diarienummer: S2021/07217

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att i Botkyrka inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden. Verksamheten inleds den 1 juni 2022.

Ladda ner:

Pensionsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifterna åt Fondtorgsnämnden samt ansvarar för ekonomisk redovisning och administrativt stöd. Kanslichefen och övriga medarbetare anställs vid Pensionsmyndigheten.

Utredningen stödjer arbetet

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension hjälper Pensionsmyndigheten med att genomföra det som behöver förberedas för att inrätta Fondtorgsnämndens kansli.

Under arbetets gång håller Pensionsmyndigheten Regeringskansliet informerat om hur uppdraget fortlöper. Myndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.