Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig Diarienummer: S2021/07152

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om hur övertagandet av ansvaret för och återinförandet av programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) kan ske.

Ladda ner: