Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera förekomst av löneväxling i form av tjänstepension Diarienummer: S2021/06458

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att genomföra en analys av förekomsten av löneväxling till tjänstepension.

I redovisningen av uppdraget ska det finnas en beskrivning:

  • av löneväxlingens omfattning, det vill säga en bedömning av antalet anställda som löneväxlar till tjänstepension.
  • och en analys av de anställda som löneväxlar och vad som utmärker dessa (exempelvis kön, ålder och lönenivåer).
  • av löneväxlingens omfattning avseende grupperna i punkten ovan, det vill säga hur stora belopp som löneväxlas.

ISF redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.