Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ta fram kompletterande underlag och förslag avseende svenska beredskapsflygplatser Diarienummer: I2021/01819

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med utgångspunkt från verkets redovisning den 15 juni 2020 av regeringsuppdraget att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna samt utifrån erfarenheter från den pågående pandemin och de temporära beredskapsflygplatser som då har inrättats, senast den 5 augusti 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa kompletterande underlag och förslag.

Ladda ner: