Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag att upphandla flygtrafik Diarienummer: I2021/01671

Publicerad

Regeringen beslutar, med de justeringar som framgår nedan, att förlänga beslutet den 6 april 2020 om att temporärt införa allmän trafikplikt på åtta flyglinjer och uppdra åt Trafikverket att upphandla flygtrafik (I2020/01051) t.o.m. den 31 december 2021. Trafikverket ska fortsatt tilldela avtal för fullgörandet av den temporära trafikplikten och lämna ersättning för detta.

Ladda ner: