Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader

Publicerad

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling.

Ladda ner:

Krav och stöd ska kunna tillämpas av upphandlande aktörer senast den 1 november 2021. Båda myndigheterna ges under 2020 medel för att utföra uppdragen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av hur myndigheterna löpande ska följa upp kravens och stödets tillämpning, till exempel genom att ta fram lämpliga indikatorer, och hur effekterna av användningen kan utvärderas.