Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket årligen redovisa användningen av hemlig dataavläsning Diarienummer: Ju2020/01059/Å

Publicerad

Enligt förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten ska myndigheten senast den 31 maj varje år redovisa uppgifter om tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel enligt närmare anvisningar från regeringen. De närmare anvisningarna framgår av regeringens beslut från den 17 december 2015 om uppdrag att redovisa användningen av hemliga tvångsmedel (Ju/2015/04549/Å).

Ladda ner:

Den 1 april 2020 träder lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft. Med anledning av detta behöver det befintliga uppdraget om redovisning av hemliga tvångsmedel kompletteras med en redovisning av den uppgiftsinhämtning som genomförs med stöd av den nya lagen.

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med dels Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket, dels Säkerhetspolisen, redovisa användningen av hemlig dataavläsning enligt nedan. Detta uppdrag ska gälla utöver det pågående uppdraget om redovisning av hemliga tvångsmedel.