Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget om öppna insatser utan samtycke Diarienummer: S2019/04727/FST

Publicerad

I regleringsbrevet 2018 uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke till unga respektive vårdnadshavare. Nu uppdrar regeringen också åt Socialstyrelsen att föreslå hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan öka.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen. Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter och information från Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelsen i Gävleborgs, Kronobergs, Norrbottens län, Västra Götalands län, Barnafrid vid Linköpings universitet samt enheten för konsulära och civilrättsliga frågor vid Utrikesdepartementet och övriga aktörer som myndigheten bedömer kan vara berörda.

Socialstyrelsen ska informera Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet om hur arbetet fortskrider. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 2 december 2020.