Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet Diarienummer: Ku2019/01816/CSM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brottsförebyggande rådet den 1 januari 2020.

Ladda ner: