Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Diarienummer: U2018/02964/S

Publicerad

Ladda ner:

Skolverk får i uppdrag att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföra under 2018–2020.

Myndigheten bör föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med övriga strategiska myndigheter, det vill säga Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket.

Myndigheten bör även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kunskap inom området såsom olika organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.