Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige Diarienummer: N2018/04197/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar, mot bakgrund av regeringens strategi Smart industri och handlingsplanerna till denna, åt Tillväxtverket att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.