Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden Diarienummer: N2018/01434/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att till och med 2021 stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Ladda ner:

En redovisning av uppdraget, tillsammans med en redovisning av hur
medlen har använts, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.