Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att kartlägga behovet av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer (Tillväxtanalys) Diarienummer: N2016/06367/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Till växtanalys) att inventera hur framtida behov av de metaller och mineral som krävs för nya miljö- och teknikinnovationer, som är under utveckling i Sverige och Europa, ser ut. Vidare ska Tillväxtanalys analysera och ge underlag till vad som kan komma att krävas för att hela produktionskedjan, från utvinning till färdig produkt av de identifierade miljö- och teknikinnovationerna, ska kunna förläggas till Sverige, dvs. skapa mervärde av utvinning av metaller i Sverige.

Ladda ner:

Som en del i uppdraget ska Tillväxtanalys analysera hinder och möjligheter att utveckla ett kluster i Sverige kring sällsynta jordartsmetaller samt andra i studien identifierade metaller eller mineral för nya teknikinnovationer. För ändamålet får Tillväxtanalys rekvirera högst 1 miljon kronor för 2016 och 100 000 kronor för 2017 från Kammarkollegiet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.