Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationa

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att fram till och med 2014 genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling som syftar till att stärka möjligheterna för svenska företag att genomföra affärer på en internationell marknad.