Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Ändrade urvalsregler inom komvux ska underlätta omställning på arbetsmarknaden

    Vuxenutbildning vid ABF.
    Vuxenutbildning vid ABF. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om förordningsändringar inom komvux med anledning av lagändringar som har beslutats genom propositionen Komvux för stärkt kompetensförsörjning. Förändrade urvalsregler och en ny högskoleförberedande examen ska förenkla för både studerande och kommuner.

  • Justerade krav gällande APL inom regionalt yrkesvux

    Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats ska ersätta det med skolförlagd utbildning. Detta är i linje med de regler som gäller för bland annat gymnasieskolans yrkesutbildningar.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 615 träffar.