Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Styrning som skapar goda planeringsförutsättningar i fokus på Välfärdskommissionens sjunde möte

    Kommunsektorn behöver långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna leverera välfärd till invånarna. För det behövs en utvecklad statlig styrning som är sammanhållen, ändamålsenlig och som ger kommuner och regioner likvärdiga förutsättningar. Det menar regeringens välfärdskommission, som tisdagen den 28 september höll sitt sjunde möte.

  • Här är förslagen som Välfärdskommissionen har presenterat hittills

    I februari 2020 höll Välfärdskommissionen sitt första möte. Sedan dess har sammanlagt 25 åtgärdsförslag presenterats av kommissionen som samlar företrädare för regeringen, SKR och centrala arbetstagarorganisationer.

Kontakt

Peter Andersson, Kanslichef
Kansliet för Välfärdskommissionen
peter.andersson@regeringskansliet.se

Illustration: Regeringskansliet

Utformning och ledamöter

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdraget

Regeringen tillsatte Välfärdskommissionen 19 december 2019. Här kan du ta del av uppdraget och läsa mer om de prioriterade områdena som kommissionen ska arbeta med.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu startar Välfärdskommissionens arbete

Regeringens nybildade Välfärdskommission ska stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalité i framtiden. Den 4 februari samlades ledamöterna för ett första möte.

Innehåll om Välfärdskommissionen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 23 träffar.