Sanktioner mot Mali

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för personer och enheter som har förtecknats av FN:s säkerhetsråds kommitté för Mali och som hotar fred, säkerhet och stabilitet i Mali. Hittills har inga personer eller enheter förts upp på kommitténs förteckning och inte heller på EU:s förteckning.

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer eller enheter som förtecknas av FN:s säkerhetsråds kommitté för Mali och som hotar fred, säkerhet och stabilitet i Mali ska frysas. Inte heller får penningmedel eller ekonomiska resurser göras direkt eller indirekt tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för sådana personer och enheter eller för andra personer och enheter som handlar å deras vägnar. Hittills har inga personer eller enheter förts upp på kommitténs förteckning och inte heller på EU:s förteckning.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna upprättades genom EU:s rådsbeslut (GUSP) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali och för att genomföra vad säkerhetsrådet beslutade genom resolution 2374 (2017).

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

FN:s säkerhetsråd antog den 5 september 2017 enhälligt resolution 2374 (2017) i vilken rådet beslutar att inrätta en ny sanktionsregim mot Mali. Sanktionsregimen omfattar reseförbud och frysning av tillgångar mot individer och enheter som hotar fred, säkerhet och stabilitet i Mali. Sanktionsregimen ska verka till stöd för fredsavtalet från 2015, som föreskriver att säkerhetsrådet kan besluta om sanktioner mot de som undergräver avtalets genomförande. Berörda personer och enheter ska i så fall förtecknas av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Mali.

Kontakt