Sanktioner mot Iran

Det finns två parallella system av sanktioner med olika inriktning som gäller Iran.

Sanktioner om kärnteknik

Sanktioner om mänskliga rättigheter

Sanktionerna om kärnteknik utgår från resolutioner från FN:s säkerhetsråd och består av åtgärder med anledning av misstankarna om att Iran bygger upp en kapacitet att utveckla kärnvapen och vapenbärare för kärnvapensystem. FN:s beslut har sedan 2007 genomförts och vidareutvecklats inom EU. Med anledning av att den gemensamma övergripande handlingsplanen (Joint Comprehensive Plan of Action) om Irans kärntekniska program implementerades i januari 2016 genomfördes omfattande suspenderingar och ändringar av EU:s kärntekniska sanktioner mot Iran.

Det andra systemet av sanktioner är självständigt bestämt av EU. Det infördes 2011 och består av åtgärder med anledning av den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran.

Kontakt