Sanktioner med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Reserestriktionerna innebär att personer som omfattas av sanktionerna ska förhindras att resa i eller genom EU-medlemsstaternas territorium. Vissa undantag kan medges, till exempel för deltagande i internationella konferenser anordnade av FN eller OSSE.

Frysning av tillgångar

Frysningen av tillgångar innebär att alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av personer som omfattas av sanktionerna ska frysas inom EU. Undantag kan beviljas i vissa situationer, bland annat för att täcka grundläggande levnadsomkostnader.

Observera att gällande sanktionsbeslut innebär att inga personer för närvarande omfattas av reserestriktionerna.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna infördes genom rådsbeslut 2011/173/GUSP av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Efter att Bosnien och Hercegovina utropade sin självständighet från Jugoslavien i april 1992 utbröt ett krig i landet som varade i drygt tre år. Över hundra tusen personer miste livet och mellan en och två miljoner människor tvingades fly. Det internationella samfundet lyckades till slut förmå parterna att i november 1995 enas om ett fredsavtal – det så kallade Daytonavtalet – som införde vapenvila och avslutade kriget. Avtalet undertecknades av dåvarande presidenterna i Bosnien och Hercegovina (Alija Izetbegovic), Kroatien (Franjo Tudjman) och Serbien (Slobodan Milosevic).

EU erkände Bosnien och Hercegovina som potentiellt kandidatland 2003 och ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU undertecknades 2008. EU:s ministerråd bekräftade 2010 sin fasta föresats att stödja Daytonavtalet och att samarbeta med Bosnien och Hercegovina i denna process. Ministerrådet bedömde därför att det var nödvändigt att införa sanktioner i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar mot personer som undergräver Bosnien och Hercegovinas suveränitet och territoriella integritet, utgör ett allvarligt hot mot säkerhetssituationen eller undergräver Daytonavtalet.

Sådana sanktioner upprättades genom beslut i mars 2011, dock utan att några personer listades. Åtgärderna har sedan i flera omgångar förlängts.

Kontakt