En äldre man och äldre kvinna med personal mellan sig
Foto:Folio

Trygghet och livskvalitet för äldre

En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.
Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter pensionen och har rätt till ekonomisk trygghet och en bra pension efter ett långt arbetsliv.

Aktuellt inom Trygghet och livskvalitet för äldre

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldreomsorg med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Foto av en tom lokal  riggad för pressträff och en filmduk med text på.
Nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen överlämnade betänkande på en pressträff 16 juni 2021. Foto: Regeringskansliet

Nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen överlämnade betänkande

Den 16 juni mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)” från nationelle samordnaren Göran Johnsson. Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

Porträttbild av Socialminister Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl

Dialog med Pensionärskommittén om covid-19 och pågående vaccinering

Pensionärskommitténs möte med socialminister Lena Hallengren den 27 april handlade bland annat om coronapandemin och vaccineringarna. Socialförsäkringsmininster Ardalan Shekarabi och finansminister Magdalena Andersson medverkade också på mötet.

Proposition om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Propositionen, som syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen, överlämnades den 8 april till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Drygt 3,3 miljarder till kommunerna för vidgat Äldreomsorgslyft

Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor utöver tidigare aviserade medel, och omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor för 2021. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.

Uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2021 använda två miljarder kronor till att minska andelen timanställningar i äldreomsorgen. Myndigheten ska administrera, kontrollera prestation och betala ut prestationsbaserade medel till kommunerna.

Innehåll om Trygghet och livskvalitet för äldre

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34 träffar.