En äldre man och äldre kvinna med personal mellan sig
Foto:Folio

Trygghet och livskvalitet för äldre

En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.
Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter pensionen och har rätt till ekonomisk trygghet och en bra pension efter ett långt arbetsliv.

Aktuellt inom Trygghet och livskvalitet för äldre

Piktogram av hand som håller i en person med rollator
En fast omsorgskontakt till hemtjänsten Piktogram: Regeringskansliet

Regeringen vill införa krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Från och med 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.

Socialminister Lena Hallengren intervjuas.
Socialminister Lena Hallengren intervjuas. Foto: Regeringeskansliet

Lena Hallengren berättar om satsningar på äldreomsorgen

Socialminister Lena Hallengren berättar om satsningar på äldreomsorgen i budgetpropositionen för 2022.

Två pensionärer och en personal pratar står och pratar med varandra på ett äldreboende.
Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg. Foto: Maskot/TT

Regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg

Regeringen har genomfört flera reformer för att stärka kvaliteten och säkerheten i äldreomsorgen. Här kan du läsa om några pågående satsningar.

Regeringen vill öka användning av välfärdsteknik

De senaste åren har användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen ökat. Lagstiftningen har dock inte i alla delar hängt med. Socialdepartementet remitterar därför förslag på lagändringar som förtydligar möjligheten att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det gäller till exempel trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kameror för tillsyn i bostaden.

Drygt 3,3 miljarder till kommunerna för vidgat Äldreomsorgslyft

Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor utöver tidigare aviserade medel, och omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor för 2021. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.

Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och ökade medel till Äldreomsorgslyftet

Som ett led i arbetet med att förstärka den svenska äldreomsorgen ska ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg inrättas vid Socialstyrelsen. Regeringen ger nu myndigheten i uppdrag att föreslå hur ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas och organiseras vid myndigheten. Socialstyrelsen får även fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 omfattar 1,7 miljarder.

Innehåll om Trygghet och livskvalitet för äldre

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.