Hållbara förnybara drivmedel

Publicerad

För att målen ska kunna nås behöver fossila drivmedel fasas ut vilket kommer att kräva dels en omfattande elektrifiering av transportsystemet, dels en övergång till användning av andra förnybara hållbara drivmedel.

Foto på en personbil som laddas med el
Hållbara drivmedel, t.ex. el är viktiga för att personbilsflottan ska ställa om Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Både elektrifieringen och övergången till användning av andra förnybara hållbara drivmedel behöver ske i närtid för transporter på väg och successivt även för transporter med sjöfart och flyg.

Åter till Transportsektorn ställer om för klimatet