Energieffektiva fordon och fartyg

Publicerad

Fordonen och fartygen behöver bli effektivare ur klimatsynpunkt. En viktig del är elektrifiering.

Foto på ett flygplan uppe i luften
Elflyg är en del av framtidens transporter. Foto: HeartAerospace

Ett elfordon eller elfartyg använder bara en femtedel så mycket energi vid körning som ett konventionellt fordon, men resursåtgången kan vara större i andra delar av fordonets livscykel. En annan del är högre krav på utsläpp från fossildrivna fordon i riktning mot att fasa ut bensin- och dieseldrivna bilar. Utveckling av mer aerodynamiska och lättare material för fordon och fartyg för att minska luft- eller vattenmotstånd är också en viktig del.

Åter till Transportsektorn ställer om för klimatet