Elektrifieringskommissionens arbetssätt

Uppdaterad

En viktig del av Elektrifieringskommissionens arbete är dialog med olika aktörer som kan bidra i arbetet med att påskynda elektrifieringen.

Elektrifieringskommissionens kansli har under 2020 och 2021 tillsammans med arbetsgruppen för framtagandet av den nationella elektrifieringsstrategin fört dialog med ett stort antal aktörer. Fortsatta dialoger kommer bland annat att föras i de aktörsgrupper som är kopplade till Elektrifieringskommissionens arbetsgrupper.

Inspel till Elektrifieringskommissionens arbete kan göras i dessa dialoger. Det är även möjligt att skicka skriftliga inspel direkt till Elektrifieringskommissionens kansli via e-post. Inkommen post blir i normala fall en allmän handling.

Kontakta Elektrifieringskommissionens kansli via e-post.

Arbetsgrupper

Elektrifieringskommissionen har inrättat fyra arbetsgrupper, som fokuserar på olika delar av uppdraget. Till varje arbetsgrupp kopplas också aktörsgrupper med aktörer som aktivt vill bidra i arbetet.

Arbetsgrupp 1: Elektrifiering av större vägar och för industrin viktiga stråk

Arbetsgruppens fokus är att ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige och att identifiera områden som är av stor vikt för industrins transporter som kan elektrifieras.

I arbetsgruppen ingår:

 • Elisabet Falemo, Särskild utredare Elvägar
 • Christian Levin, VD och koncernchef Scania
 • Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd
 • Jesper Wigardt, direktör, Northvolt
 • Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution
 • Johanna Lakso, VD Power Circle
 • Linda Olofsson, Föreståndare Swedish Electromobility Centre  
 • Roger Blom, VD Ernst Express

Arbetsgrupp 2: Regionala elektrifieringspiloter och bygg- och anläggningsprojekt

Arbetsgruppens fokus är framtagandet av genomförandeplaner för elektrifieringen av regionala godstransporter och därefter möjligheterna att elektrifiera transporter och arbetsmaskiner i ett urval av större bygg- och anläggningsprojekt.

I arbetsgruppen ingår:

 • Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten
 • Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution
 • Elvir Dzanic, VD Göteborgs hamn
 • Hans Kreisel, VD Nordion Energi
 • Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB
 • Johanna Lakso, VD Power Circle
 • Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Arbetsgrupp 3: Sjöfartens elektrifiering

Arbetsgruppens fokus är att kartlägga och identifiera utvecklingsområden för hur en ökad elektrifiering av sjöfarten kan påskyndas och att identifiera åtgärder som olika aktörer kan vidta för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten.

I arbetsgruppen ingår:

 • Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution
 • Elvir Dzanic, VD Göteborgs hamn
 • Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd
 • Niclas Mårtensson, VD Stena Line

Arbetsgrupp 4: Flygets elektrifiering

Arbetsgruppens fokus är att identifiera åtgärdsområden där relevanta aktörer kan bidra för att främja utveckling och påskynda en övergång till en större användning av helt eller delvis eldrivna flygplan.

I arbetsgruppen ingår:

 • Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen
 • Jesper Wigardt, direktör, Northvolt
 • Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre
 • Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne