Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Om Elektrifieringskommissionen

Elektrifieringskommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag. Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter,de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras.

Kommissionen består av 16 ledamöter och Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

En rad personer står på scen i halvcirkel och tittar på en man som står med mikrofon och pratar.
Många av elektrifieringskommissionens ledamöter var på plats under konferensen. Maria Nilsson/regeringskansliet

Elektrifiering av vägtransporter temat på Elektrifieringskommissionens vårkonferens

För ett år sedan lanserades så kallade regionala elektrifieringslöften, där företag och regioner runt om i landet gjorde åtaganden som skyndar på elektrifieringen av vägtransporter. Den första juni arrangerade Elektrifieringskommissionen en konferens för att uppmärksamma arbetet. På konferensen deltog företag och myndigheter som aktivt arbetar med elektrifiering.

Kartläggning av nätkapacitet för tunga lastbilars laddbehov

För att möta behovet av laddinfrastruktur för tunga fordon behöver elnätet förstärkas på vissa platser. Det visar en kartläggning som Elektrifieringskommissionen presenterade den 7 april 2022. I kartläggningen undersöks var det finns behov av att etablera laddinfrastruktur för tunga fordon och hur förutsättningarna för anslutning av laddningspunkter till elnätet ser ut vid dessa platser på kort och lång sikt.

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Elflyg i fokus på Elektrifieringskommissionens möte

Elflygets roll i elektrifieringen av transportsektorn var en av de frågor som diskuterades under Elektrifieringskommissionens sjunde möte den 12 maj 2022. På agendan stod även hur en snabbare elektrifiering kan bidra till att hantera konsekvenserna av hur transportsektorn påverkas av kriget i Ukraina.

Elektrifieringskommissionens möte hade sjöfart på agendan

För att minska Sveriges beroende av olja och gas behöver takten i elektrifieringen fortsätta att öka. Hur sjöfarten ska bli mer elektrifierad diskuterades vid Elektrifieringskommissionens sjätte möte.

Tyskt intresse för Elektrifieringskommissionens arbetssätt

Under den första dagen av det tyska statsbesöket den 7-9 september välkomnade infrastrukturminister Tomas Eneroth representanter ur den tyska delegationen på Infrastrukturdepartementet. Syftet med besöket var att ta del av Elektrifieringskommissionens arbete och arbetssätt.

Batterier och vätgas i fokus när Elektrifieringskommissionen samlades

Torsdagen den 19 augusti samlades Elektrifieringskommissionen till sitt fjärde digitala möte. På dagordningen stod bland annat omvärldsspaningar om utvecklingen på vätgasområdet och inom batteriutveckling samt diskussioner om vätgasens roll för elektrifieringen av transportsektorn.

Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte

Den 20 maj samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt för sitt tredje möte. På dagordningen stod bland annat arbetet med genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna.

Elektrifierade vägtransporter och elektrifieringsstrategin på agendan

Den 18 mars samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt till sitt andra möte. På dagordningen stod diskussioner om arbetet med att ta fram en handlingsplan för elektrifiering av vägtransporterna, genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna och den nationella elektrifieringsstrategin.

Elektrifieringskommissionens arbete har startat

Under hösten tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. På det första mötet, drog infrastrukturminister Tomas Eneroth upp ramarna för arbetet de kommande två åren. Dessutom bidrog kommissionens ledamöter med sina perspektiv och hur de kan bidra med att påskynda elektrifieringen.