Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Diskussioner om energi- och transportfrågor på möte i Stockholm

    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, energi- och näringsminister Ebba Busch, energiminister Tinne van der Straeten och mobilitetsminister Georges Gilkinet från Belgien.
    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och energi- och näringsminister Ebba Busch hälsar energiminister Tinne van der Straeten och mobilitetsminister Georges Gilkinet, båda från Belgien, välkomna. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

    EU:s energi- och transportministrar träffades på ett informellt ministermöte i Stockholm den 27-28 februari för att diskutera framtidens energimarknad och transportpolitik.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1076 träffar.