Stöd att lämna våldsbejakande extremistiska rörelser

Publicerad

För att personer ska lämna våldsbejakande extremistiska rörelser behövs insatser för att återintegrera dem i samhället. De behöver även få insikt om konsekvenserna av våldsamma ideologiers drivkraft bakom våldshandlingar och avstå från att använda våld. Sådana insatser behöver också göras för de personer som lagförs för brott relaterade till extremism eller terrorism. Insatserna här handlar om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som exempelvis mentorer eller undervisningsstöd.

Foto: Astrakan/Folio

Erfarenheter från andra länder visar även att slutna miljöer kan vara en grogrund för radikalisering. Fängelser har exempelvis pekats ut som en miljö där det finns risk för att personer rekryteras till våldsbejakande extremist- och terroristgrupper.

Utveckla insatser för personer som vill lämna extremistiska rörelser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela stadsbidrag till verksamheter som stöder personer som vill lämna våldsbejakande extremiströrelser. Civilsamhällesorganisationer kan göra ett viktigt arbete för att stödja personer som vill lämna sådana miljöer. Organisationen EXIT inom stiftelsen KFUM Söder Fryshuset är ett exempel på en sådan verksamhet.

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin på riksdagens webbplats

Mer information på MUCF:s webbplats

Utveckla arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism inom ungdomshemmen

På uppdrag av regeringen har Statens institutionsstyrelse (SiS) kartlagt metoder som kan användas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom ungdomshemmen.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att kartlägga metoder och arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen

Mer information på SiS:s webbplats

Uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

Kriminalvården ska utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

Regeringsuppdrag: Utökat uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

Mer information om arbetet med uppdragen på Kriminalvårdens webbplats

Nationell vägledning för socialtjänstens arbete med återvändare m.fl.

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete med enskilda individer och familjer som återvänder från strider för våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet. Vägledningen ska även utgöra ett stöd till socialtjänsten i ärenden som rör individer som är involverade i andra våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige och dessa individers närstående.

Våldsbejakande extremism – Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer, på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsguiden.se om socialtjänstens insatser för barn och unga i riskzonen för eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism

RAN Manual – Responses to returnees: Foregin terrorist fighters and their families, EU-kommissionens Radical Awareness Networks (RAN) handbok för hur man kan arbeta med återvändare från Syrien och Irak och deras familjer (pdf)