Center mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Center mot våldsbejakande extremism ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism genom att

  1. främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå,
  2. verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet,
  3. ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism, och
  4. samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Läs mer på det nationella centrets webbplats cve.se.