Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

OSSE:s ordförande Ann Lindes särskilda representanter träffas för att stärka arbete med konfliktlösning

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde stod idag, i sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), värd för ett möte med sina särskilda och personliga representanter till de utdragna konflikterna i regionen. Under två dagar kommer representanterna träffas digitalt för att utbyta erfarenheter om konfliktlösning samt hur man kan göra dessa processer mer inkluderande.

Som ett led i det svenska OSSE-ordförandeskapets ambition att långsiktigt stärka organisationens arbete med konfliktlösning har utrikesminister Ann Linde bjudit in de särskilda och personliga representanter som hanterar några av de utdragna konflikter som finns i OSSE-regionen, samt sitt särskilda sändebud, till ett två dagar långt möte som ordnas i samarbete med Folke Bernadotteakademin. Mötet hålls den 3 till 4 maj.

En av Sveriges huvudprioriteringar i OSSE-ordförandeskapet är att bidra till lösning av konflikterna i OSSE-regionen. Seminariet utgör ett konkret bidrag till detta genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för de representanter som har till uppgift att delta i förhandlingar om lösning av några av de utdragna konflikter som förekommer i OSSE-området. Vid mötet, som genomförs för första gången på svenskt initiativ, kommer representanterna få möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta erfarenheter från sitt arbete med konfliktlösning. Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras är hur konfliktlösningsprocesserna kan göras mer inkluderande och vad OSSE kan göra för att stärka civilsamhällets samt kvinnors och flickors inflytande i dessa.

I mötet i deltar ambassadör Heidi Grau (särskild representant för Ukraina); ambassadör Annika Söder (södra Kaukasus); ambassadör Andrzej Kasprzyk (Nagorno-Karabach) och; Thomas Mayr-Harting, (Transnistrien). Utrikesministerns särskilda sändebud, ambassadör Kent Härstedt, deltar också i mötena.

I år är det tio år sedan OSSE:s Ministerråd fattade beslut om att stärka OSSE:s olika verktyg som är kopplade till konfliktlösning, såsom arbetet med konfliktförebyggande, tidig varning, facilitering av dialog, att ge stöd till medling samt post-konfliktarbete (i OSSE kallat ”konfliktcykeln”). Under året uppmärksammar det svenska ordförandeskapet detta tioårsjubileum genom en rad möten och seminarier om hur arbetet med konfliktcykeln kan stärkas.

Utrikesminister Ann Linde öppnade mötet med ett inledande samtal med samtliga representanter. Under resterande dagar kommer representanterna att ha fortsatta diskussioner under ledning av Folke Bernadotteakademin. På grund av rådande covid 19-restriktioner hålls mötet digitalt.